GDPR gäller från den 25 maj 2018

Steg ett kan vara att skaffa mer kunskap
Steg två kan vara att skapa en strategi för hur GDPR ska angripas

Till nu har vi lärt oss att vi äger vårt kundregister. Nu mera lånar vi uppgifterna från individen och individen kan när som helst återkalla sina uppgifter.