GDPR Steg för steg

General Data Protection Regulation

Stöd för att uppfylla GDPR steg för steg

Inventera och kartägg företagets personuppgiftsbehandling. För att förenkla detta arbete så bör man lagra och underhålla uppgifterna i en databas.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Ange syfte, lagrum ansvarig

För varje personuppgiftsbehandling skall behandlingens syfte dokumenteras och inom vilket lagrum behandlingen vilar. Ange hur personuppgifterna skyddas och vilka medarbetare som får tillgång. Ange klass, domän och attribut för att maskinellt beskriva personuppgifter som lagras i Odoo.

Radera icke nödvändiga uppgifter

Rensa regelbundet ut  icke nödvändiga uppgifter. Välj bland flera tekniker och hur länge respektive personuppgiftsbehandling får sparas i systemet. I de fall uppgifterna lagras i Odoo eller knytas till odoo maskinellt kan rensning ske med automatik.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Dokumentera personuppgiftsbehandlingen på webbplatsen

På företagets webbplats finns möjlighet att visa en sammanställning av företagets personuppgiftsbehandling. Även en portal för att kunna visa lagrade personuppgifter knutna till en individ.