Exempel på personuppgiftsbehandlingar

Och en fantastisk undertitel också

Ankommande elektronisk post

Identifiera personuppgifter. E-post är i de flesta fall att betrakta som personuppgifter. En e-postadress kan oftast hänföras till en viss person och är därmed en personuppgift, innehållet i meddelandet kan även det behandla personer som även gör medellandet till en personuppgift.

Syfte och motiv till personuppgiftsbehandlingen. Meddelanden är skickade till företaget med olika syften. Det är rimligt att därför lagra dessa så länge de är relevanta. Tyvärr så räcker inte detta svepande syftet som motiv för någon längre lagring utan det krävs individuella bedömningar av varje enskilt e-postmeddelande. Är det så att ett meddelande t ex är relevant för upprätthållandet av ett avtal så finns det skäl att spara meddelandet så länge det avtalet är giltigt. Meddelanden som inte kan hänföras till någon giltig personuppgiftsdomän måste raderas.

Lagring. E-post lagras sällan idag lokalt, den vanligaste lösningen är serverbaserad och detta passar bra även för framtida rensningsrutiner.

Rensning.  Det finns flera sätt att upprätta adekvata rutiner, ett sätt skulle kunna vara att betrakta e-posten som ostrukturerad information som bör rensas så snart som möjligt. Inga fleråriga e-post-arkiv längre. Hypotesen kan vara att huvuddelen av meddelandena bara har relevans under väldigt kort tid. De meddelanden som är viktiga för inventerade domäner med ängre relevant lagringstid skulle istället kunna knytas dit och rensans efter de reglerna. T ex skulle e-post relevant för ett visst avtal eller projekt knytas till just det avtalet eller projektet. När sedan det rensas så försvinner även dessa meddelanden. Man skulle kunna radera övrig e-post som inte är flyttad från e-postsystemet t ex 30 dagar efter första lästillfället.

Kontaktregister

Identifiera personuppgifter. Kontakter i ett kontaktregister som kan hänföras till en person är personuppgifter, vilket också är syftet med registret.

Syfte och motiv till personuppgiftsbehandlingen. Tittar man enbart å kontaktregistret så finns det olika syftet med respektive kontakt. Det kan handla om kundkontakter som behövs för att uppfylla avtalade uppgifter. Det kan handla om kollegor där uppgifterna behövs för plikter, potentiella kunder eller leverantörer, potentiella leverantörer. I praktiken är det omöjligt att definiera ett entydigt syfte för alla kontakter. Därför kan det vara enklare att låta andra processer i företaget leda fram till olika domäner i kontaktregistret. Blir det några kontakter över efter inventeringen så är det tecken på att de inte hör hemma i kontaktregistret.

Lagring. Kontaktregistret är till nytta i en mängd situationer, i affärssystemet, på persondatorer, bärbara datorer, plattor och mobiltelefoner. En vanlig slutstats är att bara lagra och underhålla kontaktregistret på ett ställe och låta andra enheter helt enkelt prenumera på uppgifterna. På såvis minskar risken att personuppgifter kommer på avvägar. Tänk på att lagring av personuppgifter i en utlänsk molntjänst betraktas som export av personuppgifter.

Rensning. 

Kalendarium

En bra underrubrik

A great way to catch your reader's attention is to tell a story. Everything you consider writing can be told as a story.

Great stories have personality. Consider telling a great story that provides personality. Writing a story with personality for potential clients will assists with making a relationship connection. This shows up in small quirks like word choices or phrases. Write from your point of view, not from someone else's experience.

Great stories are for everyone even when only written for just one person. If you try to write with a wide general audience in mind, your story will ring false and be bland. No one will be interested. Write for one person. If it’s genuine for the one, it’s genuine for the rest.